Bicom Bioresonans

Bicom Bioresonans

Bicom är en behandlingsutrustning som tillverkats av Regumed GmbH i Tyskland sedan drygt 30 år. 

Bioresonans är en elektromagnetisk frekvensterapi som direkt kommunicerar med och stimulerar kroppens cellaktivitet. Behandling med Bicom - bioresonans utvecklas kontinuerligt genom erfarenhet som samlas från behandling som görs runt om i världen. Erfarenheten sammanställs av en grupp med erfarna läkare, terapeuter och veterinärer för att presenteras under kongress och utbildningar. Uttrycket bioresonans myntades i samband med att Bicom skapades då patientens egna frekvensmönster används i behandlingen och gör att behandlingen blir helt individuellt anpassad.

Målet med behandlingen är att hitta orsaken till ett visst problem och därefter balansera kroppens olika system så att dom jobbar mer effektivt och kommer i fas med varandra. Teorin går ut på att all materia svänger utifrån en viss frekvens, att alla organ, vävnader och celler har sin egen frekvens. Det som är unikt med BICOM-utrustningen är att maskinen även samlar information från patientens egna frekvenser, vilket gör terapin träffsäker och individanpassad. Maskinen läser av frekvensinformationen och kalkylerar ifall den ska förstärka, försvaga, invertera eller filtrera frekvensen. Detta är en förebyggande så väl som aktiv behandlingsmetod där patientens samlade stressbelastning ligger till grund för terapin. I maskinens breda databas hittar vi bl.a. program som hjälper att:

• Lösa upp blockeringar

• Stötta immunfunktionen

• Stötta kroppens naturliga detox- och avgiftningsförmåga

• Bearbeta allergier, matintoleranser, tungmetallexponering och andra miljögifter

• Bearbeta kvarvarande eller existerande reaktioner från parasiter, virus, bakterier eller svamp

• Balansera energiflöden, öka vitalitet och stötta allmänt välmående

Maskinen fungerar inte enbart som ett diagnostiseringsverktyg. Den är också effektiv som support för de obalanser som hittats vid undersökningen. Kroppens energibalans kan återupprättas och genom denna process följer välmående, bättre kroppsfunktioner och ökad livsvitalitet. 


Bicom bioresonans är liksom Homeopati, akupunktur och andra behandlingsmetoder inom komplementär medicin en balanserande behandlingsmetod. Bicom bioresonans är en behandlingsmetod som är baserad på erfarenhet men vetenskapliga studier enligt svensk sjukvårdsstandard har inte gjorts och är därför inte erkänd av svensk sjukvård. 

 • Bicom-bioresonans världen över 16 000 Bicom levererade 
 • 30 År av erfarenhet 
 • 90 Länder 
 • 3200 Läkare använder Bicom 
 • 660 Tandläkare använder Bicom 
 • 3000 Terapeuter inom komplementärmedicin använder Bicom 
 • 550 Veterinärer använder Bicom 
 • 280 Djur terapeuter använder Bicom 
 • 250 Utbildningar per år erbjuds 
 • Bicom- bioresonans i Norden I Sverige finns det våren 2017 ca 80 Bicomkliniker och 90 terapeuter
 • i Norge cirka 55 och i Danmark cirka 10. I Finland finns det ännu så länge bara 5 Bicomklinik


En första undersökning - inklusive test av blockeringar, allergier och stressfaktorer tar ca 1,5-2 h (650:- /h) 

Enkelbehandling ca 60 min 650:-

My har just nu 30% på priset