Bicom bioresonans

Mirre


Mirre har jobbat heltid som Bicomterapeut sedan 2012, och har utbildat sej hos läkare och veterinärer från flera europeiska länder, samt är även utbildad i Klassisk Homeopati hos Stefan Whilde.

Hon är civilingenjör i grunden, men efter en 25-årig karriär i Sverige och utlandet inom hydrogeologi (vattnets väg genom marken) som innefattade forskning, projektledning, teknikområdesansvar så bytte hon tvärt till Bicom bioresonans efter att ha sett metodens fantastiska resultat.

Efter en typisk genomgång hos Mirre har du fått kunskap om vad som belastar eller stressar din kropp, vilka födoämnen du ska undvika, eventuella behov av vitaminer och mineraler, samt ev ett stärkande homeopatmedel. Därefter lägger ni tillsammans upp en behandlingsplan.

Mirre behandlar både människor och djur.

Första besök, ca 2 timmar: 1500 kr

Behandling, ca 1 timme: 700 kr

Kontakt och tidsbokning:

0706-66 86 11     mirre@mabra-kliniken.seInstagram MåBra-kliniken Bicom Bioresonans

Bicom är en behandlingsutrustning som tillverkats av Regumed GmbH i Tyskland sedan drygt 30 år.

Bioresonans är en elektromagnetisk frekvensterapi som direkt kommunicerar med och stimulerar kroppens cellaktivitet. Behandling med Bicom - bioresonans utvecklas kontinuerligt genom erfarenhet som samlas från behandling som görs runt om i världen. Erfarenheten sammanställs av en grupp med erfarna läkare, terapeuter och veterinärer för att presenteras under kongress och utbildningar. Uttrycket bioresonans myntades i samband med att Bicom skapades då patientens egna frekvensmönster används i behandlingen och gör att behandlingen blir helt individuellt anpassad.

Målet med behandlingen är att hitta orsaken till ett visst problem och därefter balansera kroppens olika system så att dom jobbar mer effektivt och kommer i fas med varandra. Teorin går ut på att all materia svänger utifrån en viss frekvens, att alla organ, vävnader och celler har sin egen frekvens. Det som är unikt med BICOM-utrustningen är att maskinen även samlar information från patientens egna frekvenser, vilket gör terapin träffsäker och individanpassad. Maskinen läser av frekvensinformationen och kalkylerar ifall den ska förstärka, försvaga, invertera eller filtrera frekvensen. Detta är en förebyggande så väl som aktiv behandlingsmetod där patientens samlade stressbelastning ligger till grund för terapin. I maskinens breda databas hittar vi bl.a. program som hjälper att:

• Lösa upp blockeringar

• Stötta immunfunktionen

• Stötta kroppens naturliga detox- och avgiftningsförmåga

• Bearbeta allergier, matintoleranser, tungmetallexponering och andra miljögifter

• Bearbeta kvarvarande eller existerande reaktioner från parasiter, virus, bakterier eller svamp

• Balansera energiflöden, öka vitalitet och stötta allmänt välmående

Maskinen fungerar inte enbart som ett diagnostiseringsverktyg. Den är också effektiv som support för de obalanser som hittats vid undersökningen. Kroppens energibalans kan återupprättas och genom denna process följer välmående, bättre kroppsfunktioner och ökad livsvitalitet.

Bicom bioresonans är liksom Homeopati, akupunktur och andra behandlingsmetoder inom komplementär medicin en balanserande behandlingsmetod. Bicom bioresonans är en behandlingsmetod som är baserad på erfarenhet men vetenskapliga studier enligt svensk sjukvårdsstandard har inte gjorts och är därför inte erkänd av svensk sjukvård.