Reflexologi / zonterapi

Pa


Pa är reflexolog/zonterapeut och arbetar med behandling, inspiration, läkning och förändring. Han kallar det han jobbar med för fysisk ock mental rörelse

Det inkluderar ett stort spann från stressrelaterade åkommor, immunförsvar, hormonella obalanser till fysisk smärta och rena fotbesvär. Pa har skrivit en handbok om fötter och utbildar i zonterapi och fotrörelse. Och han springer barfota.
Fysisk ock mental rörelse - Fotrörelse:
Pa Sandberg 


Pa 0733- 80 00 59    
hej@pasandberg.se

www.pasandberg.se

Facebook.com/fotrorelse